juweliers

Juwelensector

Iets meer dan de helft van de mondiale goudvraag komt voort uit juwelen. China en India nemen hiervan meer dan de helft voor hun rekening. Een percentage dat stijgt wanneer de traditionele festivalseizoenen in Azië plaatsvinden. We kunnen ons de vraag stellen of juwelen niets meer zijn dan een luxeproduct, gericht op status en uiterlijk vertoon. De prijs die hiervoor betaald wordt door de lokale omgeving en bevolking is echter veel te hoog.

Terwijl het op geen enkele eerste levensbehoefte aansluit, verwoest de huidige goudontginning  wel de toegang tot eerste levensbehoeften zoals (schoon) drinkwater, een dak boven je hoofd, recht op eigen meningsuiting etc.  De gemiddelde gouden ring zorgt voor een afvalproductie van 20 tot 60 ton. Het waterverbruik per gram zuiver goud genomen kan oplopen tot 10.000 liter.

Sommige cijfers tonen aan dat er reeds 40 procent van het goud door juweliers gebruikt, afkomstig is uit recyclage. Her en der verspreid over het land vindt men ook mogelijkheden om zijn oude juwelen in te ruilen tegen de huidige prijs van het goud. Momenteel krijgt men +/- 30 euro voor één gram goud. Dit goud wordt terug in omloop gebracht. Het is echter moeilijk voor de meeste kleine juweliers om juist van het goud dat jij binnenbrengt een nieuwe gouden ring te maken. Vaak doet de juwelier dan toch nog beroep op zijn eigen aangekochte goudvoorraad en hersmelt het door jou binnengebrachte goud niet zelf.

In deze campagne willen we graag ook de juwelierssector aan het woord laten en hun visie op het meer duurzaam gebruik van edelmetalen horen. Bovendien toont marktonderzoek in Vlaanderen en Nederland aan dat 60 procent van de respondenten bereid is meer ecologisch en sociaal verantwoord goud te kopen. De grootste groep zijn echter de jongeren en hoogopgeleiden. Een kleinere groep wil hier daadwerkelijk ook meer voor betalen. Volgens de hypothese van Earthworks hoeft meer sociaal en ecologisch verantwoord goud niet duurder te zijn, maar kan de meerprijs doorgerekend worden aan de ontginningsbedrijven en retailers en dus niet aan de consument.

Het is dus een piste die we met zijn allen verder moeten bekijken, het gevaar van het creëren van een nichemarkt steeds voor ogen gehouden.

De juwelensector kan als grootgebruiker een belangrijke rol spelen in de aanpak van de mijnbouwproblematiek. Als zij op meer collectieve wijze de keuze maken om voor verantwoorde alternatieven te gaan en geen nieuw ontgonnen goud meer als product te gebruiken, kunnen ze de mijnbouwindustrie mee onder druk zetten. Het grote voordeel voor de juwelensector is dat zij met duurzame alternatieven imagowinst kunnen boeken. Onder meer in Nederland en Groot Brittannië is er al ‘groen goud’ op de markt, waarbij de goudmijn van oorsprong aan meer sociaal en ecologisch verantwoorde regels onderworpen is.