partneres campagne

Wie

De campagne GOUD:EERLIJK? is een initiatief van CATAPA, Ecolife en Netwerk Bewust Vebruiken. Vanuit dit partnerschap nemen we een voortrekkersrol in Vlaanderen om de groeiende problematiek die veroorzaakt wordt door (goud)mijnbouw aan te tonen.

Het betreft een sensibiliseringscampagne over de impact van goudontginning op het Zuiden. Ook buiten België willen wij een referentiepunt worden voor deze problematiek. Via de campagne willen we de mensen bewust maken van de grotere schuld en verantwoordelijkheid van het Noorden tegenover het globale Zuiden in deze problematiek. Deze campagne focust op goud. Goud is echter maar één voorbeeld van alle edelmetalen en mineralen die de destructieve mijnbouw aantrekt.

We willen op zoek gaan naar constructieve, vreedzame oplossingen voor deze problemen. We focussen op de bescherming van de ecosystemen, rechten en eigenheid van lokale gemeenschappen in het Zuiden, die het slachtoffer werden van de vestiging van (multi)nationale mijnbouwbedrijven in hun regio. In het verleden heeft dit steeds geleid tot conflicten. Een groot machtsverschil in die conflicten verhindert soevereiniteit, democratie, dialoog en vreedzame oplossingen. In het Noorden hebben wij zowel invloed op de vraag- als de aanbodzijde. Voor een groot deel zijn wij, de consumenten, ervoor verantwoordelijk dat de natuurlijke voorraden in andere delen van de wereld slinken. We gebruiken het goud onder allerlei vormen: voor juwelen, industriële toepassingen, beleggingsmiddelen,… Bovendien zijn het vrijwel altijd multinationals uit Westerse landen die zich elders vestigen om er natuurlijke hulpbronnen te exploiteren. Omdat wij mee de ecologische problemen veroorzaken, is het onze taak om ook hier in België actie te ondernemen, net zoals er elders in de wereld al wordt gedaan. Dankzij de verkregen subsidie van VAIS (Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking) in de oproep: project ontwikkelingseducatie 2011, beschikken wij over de mogelijkheid om de GOUD:EERLIJK? campagne uit te bouwen en essentiële actie te ondernemen tegen onnodig en onverantwoorde goudontginning en -gebruik.

Partners

CATAPA

CATAPA is een jonge vrijwilligersbeweging in België. CATAPA staat voor Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales, letterlijk Technisch Academisch Comité voor Bijstand bij Milieuproblemen. CATAPA werkt rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en focust zich hierbij op de problematiek van mijnbouw. Door sensibilisering, netwerking, onderzoek, lobbywerk en uitwisseling willen ze komen tot een concrete bijdrage aan de milieu- en klimaatcrisis door meer rechtvaardige mijnbouw en metaalverbruik te stimuleren. Concreet ondersteunen ze boerengemeenschappen die bedreigd worden door mijnbouwmultinationals in de partnerlanden Peru, Honduras, Guatemala en Bolivia.

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken is een informatie-, project- en campagnenetwerk dat Vlamingen wil stimuleren om op een ethische en milieubewuste manier te consumeren. Het werd door een groot aantal consumenten-, derdewereld- en milieuorganisaties in 1998 opgericht om een antwoord te formuleren op de stijgende interesse voor duurzame consumptie. De lidorganisaties scharen zich allen achter de NBV-standpuntentekst waarin gewezen wordt op de rol van de consument en hoe zijn consumentengedrag de samenleving kan veranderen. Onder meer de Blije Bloemen Campagne werd door NBV gefinancieerd. Deze campagne wil consumenten bewust maken over hoe bloemen mensenrechten en milieu kunnen schaden. De Blije Bloemencampagne ijvert voor een respectvolle behandeling van alle werknemers in de bloemensector waar ook ter wereld en voor een verantwoord gebruik van pesticiden.

Ecolife

Ecolife is sinds september 2002 een autonome vzw,  de opvolger van GAP Vlaanderen. Sindsdien wil Ecolife alle ecologische  diverse doelgroepen milieubewuster maken aan de hand van verschillende projecten, campagnes en workshops. EcoTeam voor Huishoudens was een succesvolle koploper. Daarna volgden campagnemodellen rond de ecologische voetafdruk, zoals Hectaren Sparen en The Bet, Ecoteams op het Werk, Huis op het Spel, Kyotoclubs, Groene Voeten, Ecodriving workshops, lespakketten voor verschillende verenigingen, de Ecologische Voetafdruk, Ecospanning… Er werd sterk ingezet op het verkleinen van de ecologische impact van de deelnemers en klanten.  Overigens zijn de technieken om de ecologische impact na te gaan sterk uitgebreid en ontwikkeld: indicatoren zoals de ecologische voetafdruk, de CO2-calculator en de watervoetafdruk. Daarvoor wordt samengewerkt met andere internationale netwerken zoals Global Footprint Network en Waterfootprintnetwork. Ecolife informeert mensen over de voordelen van ecologisch leven en maakt hen enthousiast om bij te dragen aan een duurzame wereld. Ecolife is voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten en modellen om zo breed mogelijke doelgroepen te bereiken.