_STH6297

Waarom

De productie van een gouden ring gaat gepaard met 20 tot 60 ton hoogtoxisch afval en het gebruik van 40 000 tot 120 000 liter zoet water. Het waterverbruik per gram zuiver goud kan oplopen tot 10.000 liter. En daarbij staat het ontginnen van 1 kilo goud gelijk aan 17.000 ton CO2 uitstoot.

Reken hierbij dat de mijnbouwsector verantwoordelijk is voor 7 a 10% van het wereldwijde energieverbruik, dan is het snel duidelijk dat de hele sector en de consumenten van metalen en mineralen een belangrijke verantwoordelijkheid dragen voor de ecologische crisis van de aarde.

In de huidige mondiale context dienen de consumenten, die de vraagzijde van de goudmarkt bepalen, zich bewust te zijn waar de grondstoffen vandaan komen en tegen welke prijs ze ontgonnen worden.

Bij de aankoop van een nieuwe gsm, tv, laptop, een koperen afvoerbuis, dragen we indirect bij tot het schadelijke proces waarmee de metalen worden ontgonnen.

Individuele gedragsverandering kan leiden tot een gezamelijke aanpak van deze problematiek zodat het Zuiden niet langer het slachtoffer is van ons consumptiepatroon.